Kontakt

Kontaktskjema

Kontaktinfo

Kjørholtveien 17
3940 Porsgrunn

Svein Erik Hansen
Daglig leder +47 934 08 050 sveinerik@brhansen.no
Roy Åge Hansen
Drift +47 934 08 031 royage@brhansen.no
Nina Skogen
Regnskap +47 355 58 181 nina@brhansen.no
Tommy Nilsen
Trafikk +47 982 91 786 tommy@brhansen.no
Joaquim Oliveira
Trafikk +47 982 91 795 joaquim@brhansen.no